Fase 2c

Plaatsen overige CSM-wanden

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2c, welke simultaan aan fase 2a en 2b plaatsvindt, worden de overige csm-wanden bevestigd waarmee een gesloten waterdichte bouwput wordt gerealiseerd. Dit is nodig om vervolgens de kelderbak veilig te kunnen uitgraven.