Fase 3a

Uitgraven kelder

Maart 2018 – April 2018

Gedurende fase 3a wordt de ruimte binnen de csm-wanden uitgegraven tot een bouwput.