Bouwproces

Fase 1
Fase 2a
Fase 2b
Fase 2c
Fase 3a
Fase 3b
Fase 4a
Fase 4b
Fase 5a
Fase 5b
Fase 6a
Fase 6b

Fase 1

CSM-wand Rederserf

December 2017 – Januari 2018

Gedurende fase 1 wordt de csm-wand op het Rederserf gerealiseerd. Deze sloopveiligheidsvoorziening zorgt er voor dat het huidige gebouw veilig verwijderd kan worden.

Fase 2a

Sloop 1e verdieping en plaatsen groutanker

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2a wordt de eerste verdieping van het huidige Vitalizee verwijderd en worden er groutankers aan de CSM-wand bevestigd t.b.v. de stabiliteit. Deze groutankers gaan diep de grond in, ver onder de constructie van het Rederserf complex.

Fase 2b

Sloop B.G. en plaatsen groutanker

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2B wordt de begane grond van het huidige Vitalizee verwijderd en worden er groutankers aan de CSM-wand bevestigd t.b.v. de stabiliteit. Deze groutankers gaan diep de grond in, ver onder de constructie van het Rederserf complex.

Fase 2c

Plaatsen overige CSM-wanden

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2c, welke simultaan aan fase 2a en 2b plaatsvindt, worden de overige csm-wanden bevestigd waarmee een gesloten waterdichte bouwput wordt gerealiseerd. Dit is nodig om vervolgens de kelderbak veilig te kunnen uitgraven.

Fase 3a

Uitgraven kelder

Maart 2018 – April 2018

Gedurende fase 3a wordt de ruimte binnen de csm-wanden uitgegraven tot een bouwput.

Fase 3b

Plaatsen stempelraam

Maart 2018 – April 2018

Wanneer er een bouwput is uitgegraven wordt er een stempelraam aangebracht t.b.v. de stabiliteit.

Fase 4a

Storten keldervloer op staal

Mei 2018 – November 2018

Na realisatie van een stabiele bouwput kan begonnen worden met het maken van de kelderbak. Dit begint met het storten van een keldervloer, op staal. Dit betekent dat het niet gefundeerd is met heipalen, maar dat er een dikke betonvloer wordt gestort op de vaste grondslag.

Fase 4b

Constructie wanden en dak kelder

Augustus 2018 – Maart 2019

Na realisatie van de keldervloer wordt begonnen met het storten van de kelderwanden en het kelderdak (tevens BG vloer). Een deel van dit kelderdak zal onder de boulevard komen te liggen, terwijl een ander deel van dit kelderdak inpandig ligt en fungeert als begane grond vloer.

Fase 5a

Constructie begane grond en verwijderen trekstang

Augustus 2018 – Maart 2019

Ne realisatie van de kelderbak wordt begonnen met de begane grond. Hierbij wordt overgeschakeld op een prefab (geprefabriceerde) bouwmethode waardoor de bouwsnelheid omhoog kan. Ook zal de onderste rij trekstangen van de groutankers verwijderd worden omdat de achterste wand van de begane grond deze constructieve rol overneemt.

Fase 5b

Constructie 1e verdieping en verwijderen trekstang

Augustus 2018 – Maart 2019

In dezelfde fase, na realisatie van de begane grond, kan met prefab de eerste verdieping worden gerealiseerd. Voordat de wanden worden geplaatst wordt eerst de bovenste rij trekstangen van de groutankers verwijderd. Aan het eind van deze fase is het gebouw casco opgeleverd.

Fase 6a

Afbouw (inpandig) Legoland

November 2018 – Augustus 2019

Vanaf november 2018 kan het Legoland Discovery Center beginnen met zijn inbouw. Doordat er miljoenen legosteentjes naar binnen moeten en alles met de hand wordt opgebouwd, is Merlin hier ca. 9 maanden mee bezig.

Fase 6b

Afbouw (inpandig) Legoland en horeca

April 2019 – Augustus 2019

Vanaf april 2019 wordt begonnen met de inbouw van de horeca. Dit gaat aanzienlijk sneller dan de inbouw van het Legoland Discovery Centre. De verwachting is dat zij tegelijkertijd met het Legoland Discovery Centre open kunnen gaan in augustus 2019.