Werkzaamheden kabels en leidingen gestart

Op 1 november om 7:00 uur ‘s ochtends zullen de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen aanvangen, conform hetgeen gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 25 oktober welke op deze website te vinden is onder ‘downloads.’

De aannemers van de NUTS-bedrijven zijn naar verwachting tot de kerstvakantie bezig met het verleggen van de kabels en leidingen. Uitgangspunt is dat de NUTS-voorzieningen in de directe omgeving werkend blijven gedurende de gehele periode. De aan- en afvoer van bouwmaterialen zal zowel via de boulevard als via het Rederserf plaatsvinden.

NIEUWSBRIEF #01

Op 25 oktober jl. is de eerste nieuws brief inzake de herontwikkeling van Vitalizee naar alle directe belanghebbenden in de omgeving verstuurd. In deze nieuwsbrief is nader in gegaan op de planning voor de komende maanden.

Kort samengevat komt het neer op het volgende: vanaf 1 november beginnen verschillende aannemers met het verleggen van kabels en leidingen in de boulevard. Deze kabels en leidingen moeten rondom de contouren van de toekomstige kelderbak (t.b.v. het Legoland Discovery Centre) gelegd worden. Deze aannemers zullen daar tot aan de kerstvakantie mee bezig zijn.

Vanaf begin december zal ook de aannemer voor de sloop en herontwikkeling van Vitalizee bekend zijn. Deze aannemer heeft de mogelijkheid om vanaf begin december te beginnen met de eerste werkzaamheden inzake de sloop en herontwikkeling van de locatie. Het bouwterrein voor de kabels en leidingen is te zien in de illustratieve tekening hieronder.

Presentatie SENS real estate

Op woensdag 11 oktober hebben SENS en de gemeente Den Haag een buurtbijeenkomst georganiseerd met als doel om alle belanghebbenden uit de directe omgeving te informeren over het bouwplan en de bouw. Deze presentatie gaat in op de bouwfasering en is gemaakt door SENS real estate en ter plekke gepresenteerd door de heer Gert Jan Smit.

Lees meer

Presentatie Filip Mens

Op woensdag 11 oktober hebben SENS en de gemeente Den Haag een buurtbijeenkomst georganiseerd met als doel om alle belanghebbenden uit de directe omgeving te informeren over het bouwplan en de bouw. Deze presentatie gaat in op hoe het architectonisch ontwerp tot stand is gekomen en is gemaakt door de architect van het plan, Filip Mens.

Lees meer

Presentatie gemeente Den Haag

Op woensdag 11 oktober hebben SENS en de gemeente Den Haag een buurtbijeenkomst georganiseerd met als doel om alle belanghebbenden uit de directe omgeving te informeren over het bouwplan en de bouw. Deze presentatie gaat in op het belang van de gemeente Den Haag van de herontwikkeling van de Noord- en Middenboulevard en zoomt specifiek in op de Vitalizee-locatie. Deze presentatie is gemaakt en ter plekke gepresenteerd door de heer Maarten ter Horst.
Lees meer