Werkzaamheden kabels en leidingen gestart

Op 1 november om 7:00 uur ‘s ochtends zullen de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen aanvangen, conform hetgeen gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 25 oktober welke op deze website te vinden is onder ‘downloads.’

De aannemers van de NUTS-bedrijven zijn naar verwachting tot de kerstvakantie bezig met het verleggen van de kabels en leidingen. Uitgangspunt is dat de NUTS-voorzieningen in de directe omgeving werkend blijven gedurende de gehele periode. De aan- en afvoer van bouwmaterialen zal zowel via de boulevard als via het Rederserf plaatsvinden.