NIEUWSBRIEF #01

Op 25 oktober jl. is de eerste nieuws brief inzake de herontwikkeling van Vitalizee naar alle directe belanghebbenden in de omgeving verstuurd. In deze nieuwsbrief is nader in gegaan op de planning voor de komende maanden.

Kort samengevat komt het neer op het volgende: vanaf 1 november beginnen verschillende aannemers met het verleggen van kabels en leidingen in de boulevard. Deze kabels en leidingen moeten rondom de contouren van de toekomstige kelderbak (t.b.v. het Legoland Discovery Centre) gelegd worden. Deze aannemers zullen daar tot aan de kerstvakantie mee bezig zijn.

Vanaf begin december zal ook de aannemer voor de sloop en herontwikkeling van Vitalizee bekend zijn. Deze aannemer heeft de mogelijkheid om vanaf begin december te beginnen met de eerste werkzaamheden inzake de sloop en herontwikkeling van de locatie. Het bouwterrein voor de kabels en leidingen is te zien in de illustratieve tekening hieronder.