Presentatie gemeente Den Haag

Op woensdag 11 oktober hebben SENS en de gemeente Den Haag een buurtbijeenkomst georganiseerd met als doel om alle belanghebbenden uit de directe omgeving te informeren over het bouwplan en de bouw. Deze presentatie gaat in op het belang van de gemeente Den Haag van de herontwikkeling van de Noord- en Middenboulevard en zoomt specifiek in op de Vitalizee-locatie. Deze presentatie is gemaakt en ter plekke gepresenteerd door de heer Maarten ter Horst.

Presentatie Gemeente over De Kust Gezond