Achtergrond informatie

Scheveningen Bad staat aan de vooravond van grote veranderingen. De gemeente Den Haag investeert in de badplaats bekend om haar fameuze boulevard om het aantrekkelijker te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De plannen van de gemeente worden onder andere vorm gegeven in het programma ‘De Kust Gezond’. De Noord- en Middenboulevard, de strandopgangen en belangrijke straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting, met als doel om van Scheveningen een badplaats te maken die niet alleen in de zomer maar vier seizoenen per jaar aantrekkelijk is. Het plan van SENS voor de herontwikkeling van de Vitalizee-locatie sluit naadloos aan op de ambities van de gemeente Den Haag.

SENS ontwikkelt in opdracht van de gemeente Den Haag een nieuw gebouw aan de boulevard van Scheveningen met daarin een Legoland Discovery Centre en diverse bijpassende horecagelegenheden. Het is de ambitie van Merlin Entertainments – het moederbedrijf van Legoland – om in de zomer van 2019 de deuren van Legoland te openen. Met dit Legoland Discovery Centre verwelkomt Den Haag het zesde Legoland Discovery Centre van Europa, na eerdere openingen in steden als Berlijn, Manchester en Istanboel.

Plan

Oppervlakten (grosso modo) in m2

Legoland

350053.3%

Horeca

230035%

Dakterras horeca

77011.7%
Dakoppervlak (grosso modo) in m2

Groendak

75076.9%

Zonnepanelen

22523.1%

Feiten

  • Gebouwhoogte: 15 m t.o.v. NAP
  • Oppervlakte glazen gevel: 601 m2
  • Lengte glazen gevel aan de Boulevard: 57 m
  • Aantal in- en uitgangen: 17 stuks
  • Materialisatie: glas, beton, hout, duinvegetatie
  • Hoogte glazen balustrade 1e verdieping: 1,5 m

Planning


Bouwproces

Fase 1
Fase 2a
Fase 2b
Fase 2c
Fase 3a
Fase 3b
Fase 4a
Fase 4b
Fase 5a
Fase 5b
Fase 6a
Fase 6b

Fase 1

CSM-wand Rederserf

December 2017 – Januari 2018

Gedurende fase 1 wordt de csm-wand op het Rederserf gerealiseerd. Deze sloopveiligheidsvoorziening zorgt er voor dat het huidige gebouw veilig verwijderd kan worden.

Fase 2a

Sloop 1e verdieping en plaatsen groutanker

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2a wordt de eerste verdieping van het huidige Vitalizee verwijderd en worden er groutankers aan de CSM-wand bevestigd t.b.v. de stabiliteit. Deze groutankers gaan diep de grond in, ver onder de constructie van het Rederserf complex.

Fase 2b

Sloop B.G. en plaatsen groutanker

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2B wordt de begane grond van het huidige Vitalizee verwijderd en worden er groutankers aan de CSM-wand bevestigd t.b.v. de stabiliteit. Deze groutankers gaan diep de grond in, ver onder de constructie van het Rederserf complex.

Fase 2c

Plaatsen overige CSM-wanden

Januari 2018 – Februari 2018

Gedurende fase 2c, welke simultaan aan fase 2a en 2b plaatsvindt, worden de overige csm-wanden bevestigd waarmee een gesloten waterdichte bouwput wordt gerealiseerd. Dit is nodig om vervolgens de kelderbak veilig te kunnen uitgraven.

Fase 3a

Uitgraven kelder

Maart 2018 – April 2018

Gedurende fase 3a wordt de ruimte binnen de csm-wanden uitgegraven tot een bouwput.

Fase 3b

Plaatsen stempelraam

Maart 2018 – April 2018

Wanneer er een bouwput is uitgegraven wordt er een stempelraam aangebracht t.b.v. de stabiliteit.

Fase 4a

Storten keldervloer op staal

Mei 2018 – November 2018

Na realisatie van een stabiele bouwput kan begonnen worden met het maken van de kelderbak. Dit begint met het storten van een keldervloer, op staal. Dit betekent dat het niet gefundeerd is met heipalen, maar dat er een dikke betonvloer wordt gestort op de vaste grondslag.

Fase 4b

Constructie wanden en dak kelder

Augustus 2018 – Maart 2019

Na realisatie van de keldervloer wordt begonnen met het storten van de kelderwanden en het kelderdak (tevens BG vloer). Een deel van dit kelderdak zal onder de boulevard komen te liggen, terwijl een ander deel van dit kelderdak inpandig ligt en fungeert als begane grond vloer.

Fase 5a

Constructie begane grond en verwijderen trekstang

Augustus 2018 – Maart 2019

Ne realisatie van de kelderbak wordt begonnen met de begane grond. Hierbij wordt overgeschakeld op een prefab (geprefabriceerde) bouwmethode waardoor de bouwsnelheid omhoog kan. Ook zal de onderste rij trekstangen van de groutankers verwijderd worden omdat de achterste wand van de begane grond deze constructieve rol overneemt.

Fase 5b

Constructie 1e verdieping en verwijderen trekstang

Augustus 2018 – Maart 2019

In dezelfde fase, na realisatie van de begane grond, kan met prefab de eerste verdieping worden gerealiseerd. Voordat de wanden worden geplaatst wordt eerst de bovenste rij trekstangen van de groutankers verwijderd. Aan het eind van deze fase is het gebouw casco opgeleverd.

Fase 6a

Afbouw (inpandig) Legoland

November 2018 – Augustus 2019

Vanaf november 2018 kan het Legoland Discovery Center beginnen met zijn inbouw. Doordat er miljoenen legosteentjes naar binnen moeten en alles met de hand wordt opgebouwd, is Merlin hier ca. 9 maanden mee bezig.

Fase 6b

Afbouw (inpandig) Legoland en horeca

April 2019 – Augustus 2019

Vanaf april 2019 wordt begonnen met de inbouw van de horeca. Dit gaat aanzienlijk sneller dan de inbouw van het Legoland Discovery Centre. De verwachting is dat zij tegelijkertijd met het Legoland Discovery Centre open kunnen gaan in augustus 2019.

Nieuws

Werkzaamheden kabels en leidingen gestart

Op 1 november om 7:00 uur ‘s ochtends zullen de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen aanvangen, conform hetgeen gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 25 oktober welke op deze website te vinden is onder ‘downloads.’

De aannemers van de NUTS-bedrijven zijn naar verwachting tot de kerstvakantie bezig met het verleggen van de kabels en leidingen. Uitgangspunt is dat de NUTS-voorzieningen in de directe omgeving werkend blijven gedurende de gehele periode. De aan- en afvoer van bouwmaterialen zal zowel via de boulevard als via het Rederserf plaatsvinden.

NIEUWSBRIEF #01

Op 25 oktober jl. is de eerste nieuws brief inzake de herontwikkeling van Vitalizee naar alle directe belanghebbenden in de omgeving verstuurd. In deze nieuwsbrief is nader in gegaan op de planning voor de komende maanden.

Kort samengevat komt het neer op het volgende: vanaf 1 november beginnen verschillende aannemers met het verleggen van kabels en leidingen in de boulevard. Deze kabels en leidingen moeten rondom de contouren van de toekomstige kelderbak (t.b.v. het Legoland Discovery Centre) gelegd worden. Deze aannemers zullen daar tot aan de kerstvakantie mee bezig zijn.

Vanaf begin december zal ook de aannemer voor de sloop en herontwikkeling van Vitalizee bekend zijn. Deze aannemer heeft de mogelijkheid om vanaf begin december te beginnen met de eerste werkzaamheden inzake de sloop en herontwikkeling van de locatie. Het bouwterrein voor de kabels en leidingen is te zien in de illustratieve tekening hieronder.

Veelgestelde vragen


Contact Map

Contact

Heeft u nog vragen? Stel ze hier. Tip: kijk ook bij de veelgestelde vragen.

U kunt ook altijd contact opnemen met:

Derek van den Berg

d.vdberg@sensrealestate.nl
+31 70 2390150

Kantoor SENS real estate

Pr. Beatrixlaan 582
2595BM Den Haag

Adres Vitalizee

Strandweg 13F
2586JK Den Haag